Siat

RESEPTILÄAKKEET
VAPAAN KAUPAN TUOTTET

Elancolla on kokonaisnäkemys karjan sairauksista ja terveydestä. Tarjoamme ratkaisuja sikojen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Näin elintarvikkeiden tuotanto on taloudellista ja kestävää.