Sosiaalinen vastuu

Sitoudumme yhdessä asiakkaidemme kanssa lisäämään tietoutta globaalista elintarviketurvallisuudesta ja tukemaan eläinten ja ihmisten hyvinvointia. Annamme aikaamme ja resurssejamme aatteelliselta pohjalta paikallisyhteisöjen käyttöön. ### Elancon työntekijät tekevät aatteellista sosiaalista työtä Pohjoismaissa Joka vuosi Elanco omistaa yhden päivän aatteelliseen työhön paikallisyhteisöissä. Tätä kutsutaan ”globaaliksi palvelupäiväksi”, ja kyseessä on yksi maailman suurimpia yrityksen järjestämiä vapaaehtoisohjelmia. Elancon työntekijöitä lähtee yli 65 maan paikallisyhteisöihin auttamaan erilaisissa tehtävissä: esimerkiksi talojen pystytyksessä, ruoan keruussa, karjanhoidossa tai rakennusten kunnostuksessa hädänalaisille perheille. Pohjoismaissa olemme viime vuosina käyneet mm. vanhainkodeissa kävelyttämässä asukkaita yhdessä omien koiriemme kanssa. Olemme maalanneet ja siivonneet nuorisotaloja ja yhdistystiloja ja siivonneet löytöeläinkoteja. Kaikille työntekijöille maksetaan puolikas päivä neljännesvuosittain sosiaalisen työn tekemisestä lähiympäristössä. ### Elanco tukee ihmisten ja eläinten välistä sidettä <img src="https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/a2c83e57-b2c7-015b-cdd3-85526245ac45/ed9f6b04-3f25-4de5-9e6e-80466d4d605d/SOCIALT_ANSVAR___ISA_Puppy_IMG_0.jpg" alt="SOCIALT ANSVAR ISA Puppy IMG 0939" height="20%" /> Elanco tukee paikallisia ja globaaleja hankkeita, jotka antavat toimintarajoitteisille ihmisille lisää riippumattomuutta, itseluottamusta ja iloa. Esimerkkinä tällaisista hankkeista on avustajakoira Isa.</p> <ul><li>Netherlands Foundation Assistance Dog -säätiön palvelukoirat on koulutettu auttamaan liikuntavammaisia ja epilepsiaa sairastavia ihmisiä.</li> <li>Koirien koulutus on kallista ja kestää vuosia.</li> <li>Elanco Benelux ja Elanco Nordic ovat halunnet sponsoroida Isan koulutusta.</li></ul> ### Elanco lisää tietoutta globaalista elintarviketurvallisuudesta Maailman väestön odotetaan kasvavan yhdeksään miljardiin vuonna 2050. Asiantuntija-arvioiden mukaan elintarvikkeita on tuotettava 70 % enemmän kysynnän tyydyttämiseksi. Väestön kasvaessa vaatimukset elintarvikkeiden tuotannosta vähemmin luonnonvaroin kasvavat entisestään. Otamme osaa hankkeisiin, joiden tavoitteena on <ul><li>lopettaa nälänhätä ja parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta <a href="http://www.enoughmovement.com/" target="_blank">ENOUGH Movement</a> -toiminnan avulla. Kyseessä on globaali yhteenliittymä, jonka tavoitteena on varmistaa ravitsevien ja edullisten elintarvikkeiden riittävyys kaikille, niin nyt kuin tulevaisuudessakin.</li> <li>auttaa nälästä kärsiviä perheitä tekemällä yhteistyötä <a href="http://www.heifer.org/partners/partnerhighlights/elanco/index.html" target="_blank">Heifer Internationalin hankkeissa</a> Aasiassa ja Afrikassa.</li></ul>


EU:n ENOUGH-raportti

EU:n ENOUGH-raportti

Elintarviketurvallisuuden ulottuvuudet Euroopassa

Lue raportti

Elintarviketurvallisuus Euroopassa

Elintarviketurvallisuus Euroopassa

Ramiro Cabral, Elancon varapääjohtaja ja markkinointijohtaja puhuu elintarviketurvallisuudesta Euroopassa

Katso video

ENOUGH

ENOUGH

Visiomme elintarvike-turvallisemmasta maailmasta.

Katso video