Nauta/lammas

RESEPTILÄAKKEET

Elanco edistää nauta- ja lammaseläinten terveyttä ja hyvinvointia ja on pyrkinyt optimoimaan tuotantoa innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta yhteistyössä tuottajien ja eläinlääkärien kanssa.